FIND ARTICLE

Immunological mechanisms in cancer and attempts to use them in immunotherapy

One of the immune surveillance mechanisms to protect the human body against the development of cancer is the presence of monoclonal IgM natural antibodies in the circulation. Routine immunosuppression is a wonderful occasion to carcinogenesis. Such a situation occurs for example after viral infections or is caused by smoking cigarettes. In addition, a growing cancer induces immunological tolerance.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki