FIND ARTICLE

Tyreoliberyna (TRH) - Neuropeptide regulating homeostasis in the central nervous system

The physiological role of tyreoliberyny ( TRH ) is to maintain homeostasis within the four systems: ( i) the neuroendocrine hypothalamus -pituitary gland, (ii ) neuronal pathway brainstem - midbrain - spinal cord, ( iii ) the limbic - cortical and (iv ) the chronobiologic. In this way, TRH through different cellular mechanisms regulate many biological processes ( general stimulation of the body , sleep , learning, lokomotorykę mood ) and can be considered for intervention and clinical use in the event of disturbance in the individual systems .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki