FIND ARTICLE

Molecular basis of Nijmegen Team

Nijmegen chromosomal instability syndrome (NBS , OMIM 251260 ) is a rare entity. The disease seems to be typical for the region of Central and Eastern Europe. Only in Poland recorded 81 of the approximately 140 cases described in the world. Basic clinical symptoms include microcephaly , growth disorders , immunodeficiency . The team is accompanied by an increased predisposition to the development of malignant tumors at a young age . Nijmegen syndrome is inherited in an autosomal recessive manner . NBS for the development team responsible germinal mutations of the NBS1 gene .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki