FIND ARTICLE

Potential to use gametotwórczego mammals by in vitro culture przedantralnych and wczesnoantralnych follicles

Mammalian ovary contains thousands of oocytes contained in the ovarian follicles przedantralnych . The vast majority of these bubbles are killed as a result of atresia . Thus, for example in cattle atresia is more than 99.9 % of the population bubbles. Ability to use bubbles by getting them in the very early stages of development and long-term in vitro culture would open almost unlimited source of female gametes and the potential gametotwórczy ovarian would be maximized .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki