FIND ARTICLE

Jasmonides in Breaking dormancy and germination of seeds

Jasmonic acid (JA ) and its methyl ester (JA -Me) are the most well-known representative of the new regulators of growth and development of plants called jasmonides . The presence of these compounds found in the seeds of many plant species , most of jasmonates identification was carried out in the seeds of plants belonging to the family Leguminosae . The content of these compounds in the seeds is 10 ? 100 ng goose 1 fresh weight.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki