FIND ARTICLE

BIOLOGY OF CHORDATE MYOGENIC CELLS OF SKELETAL MUSCLES

Myogenic cells are potential muscle cells which divide mitotically. Following their exit from the cell cycle at phase G1/G0 they enter the stage of post-mitotic myoblasts. Expression of regulatory proteins of MRF family (MyoD, Myf5, myogenin and MRF-4), which form heterodimers with E family proteins E (E12 and E47) aided by MEF family proteins, starts in their nuclei. The system activates muscle-specific genes. Before the fusion the myoblasts elongate, become linearly arranged, adhere to each other and fuse into an elongated myotube. Transmembrane proteins, e.g.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki