FIND ARTICLE

DENTAL PULP STEM CELLS. POSSIBILITIES OF APPLICATION IN CONTEMPORARY DENTISTRY AND FUTURE DIRECTIONS - REVIEW

Introduction: multipotential stem cells are already applied for guided tissue regeneration, therefore the challenge of contemporary dentistry is to apply dental pulp stem cells for guided dentin regeneration. The in vitro and in vivo studies as well as a molecular analysis showed such a possibility. So far, bone marrow stem cells (BMSC) have been successfully utilized for treatment of the autoimmunological syndromes and cancers. BMSC have been well recognized, however the way of their isolation maybe hazardous for a patient.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki