FIND ARTICLE

Bacterial cellulose as Nanobiomaterial

Bacterial cellulose is NanoBio - material with interesting properties , which determine its wide application in many fields of medicine and technology. This produced biotechnologically material is characterized by , among others, great hygroscopicity , high chemical purity , unique structure and full biocompatibility , biofunkcjonalnością and lack of toxicity. However, the molecular basis of the biosynthesis of cellulose by Gluconacetobacter xylinus are not fully understood.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki