FIND ARTICLE

The role of thiols in platelet activation

Thiol compounds present in the cells can be divided into low molecular weight and protein . Protein thiol groups , derived from cysteine ​​, may be present as free thiols, disulfides and mixed disulfides in combination with a low molecular weight thiols : glutathione , cysteine ​​, homocysteine ​​, and ? - Glutamylocysteiną . Metabolic related reactions of thiols have an important role in platelet function , anucleate cells derived from megakaryocytes , and performing an important role in hemostasis .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki