FIND ARTICLE

ROLE OF GLUTATHIONE IN THE MULTIDRUG RESISTANCE IN CANCER

Multidrug resistance is the main problem in anticancer therapy. Cancer cells use many defense strategies in order to survive chemotherapy. Among known multidrug resistance mechanisms the most important are: drug detoxification inside the cell using II phase detoxifying enzymes and active transport of the drug to the extracellular environment. Cancer cells may be also less sensitive to proapoptotic signals and have different intracellular drug distribution, which makes them more resistant to anticancer drugs.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki