FIND ARTICLE

Rating progenitor cell maturation of megakaryocytes in vitro culture of Hematopoietic Stem Cells

The ability of stem cell isolation and in vitro culture in the direction defined Hematopoietic progenitor cells then transplanted patients , creates a chance of a new generation of cell therapy in the treatment of a number of defects of the hematopoietic system , including thrombocytopenia. To date, there have been developed in vitro culture procedures which will provide for the purpose of obtaining a sufficient number of precursors megakariopoezy trials . The aim of the work is to develop the ex vivo expansion of megakaryocyte progenitor cells .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki