FIND ARTICLE

Isoforms and isotypes Rab proteins in plant cells and animal

This article describes some of Rab proteins with their eight subfamilies ( RAB1 , Rab3 , Rab4 , Rab5 , Rab6 , Rab7 , Rab9 and Rab11 ) of different cell types . A wide review of the literature has collected information on the expression and localization of several dozen isoforms and isotypes Rab - products paralogous genes resulting from duplication of genomes. They are involved in the endo- and exocytosis , transport between the various compartments , intracellular signaling , cell proliferation and differentiation by odziaływaniu with different effectors and motor proteins .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki