FIND ARTICLE

Doxorubicin and paclitaxel cause different changes in the fluidity of the plasma membrane of breast cancer cells MCF-7

Was studied by fluorescence spectroscopy methods of anticancer drugs doxorubicin interaction (DOX ) and paclitaxel ( PTX ) on the properties of the plasma membrane of cells of MCF- 7 breast adenocarcinoma . Used fluorescent probes TMA- DPH and Daud , allow the determination of external liquidity , the polar regions and the hydrophobic core of the lipid bilayer . It was found varying effects of both drugs . DOX and PTX influenced differently at the surface and the hydrophobic region of the membrane. Similar and DOX induced concentration-dependent changes in both areas of the lipid bilayer .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki