FIND ARTICLE

Certain anti-inflammatory cytokines - properties and mechanism of action

The classification is based on the cytokine pattern of active proteins and their receptors, and also takes into account their biological properties. Anti-inflammatory cytokines include interleukin-10 and the affinity for IL-4 and IL-13. The transmission signal from the cytokine receptor protein kinases involved JAK, TYK and several transcription factors of the STAT family.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki