FIND ARTICLE

Plant PR proteins in response to defense to attack by fungi necrotrophic

Pathogenesis-related proteins called PR proteins ( called Pathogenesis -Related ) belong to the group of proteins activated primarily in the plant defense response to pathogens , damage caused by pests and abiotic factors . Now, on the basis of amino acid sequence homology , biochemical properties and biological activity of the 17 families stands PR proteins , often of the same family of proteins, there are different structural and / or functional units.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki