FIND ARTICLE

Effect of tumor necrosis factor (TNF) to tumor vascular

Tumor necrosis factor (TNF , TNF -a , cachectin ) is a pleiotropic pro-inflammatory cytokine produced mainly by activated macrophages and monocytes. In addition to functioning immonomodulacyjnego TNF also has antitumor effect by inhibiting the growth of certain tumors , and even causing regression . TNF Therefore , in spite of its toxicity , is used in cancer therapy , mainly non-operative limb sarcomas and melanomas .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki