FIND ARTICLE

DIABETES AND ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS

Increasing number of type 2 diabetes patients (T2DM) represents a major health problem both for physicians and scientists. Despite characterization of endothelial dysfunction and application of new therapeutic strategies, numerous vascular complications lead to earlier death of diabetic patients. It was demonstrated that increased cardiovascular risk in diabetes positively correlates with impaired functions of endothelial progenitor cells (EPC). Moreover, hyperglycemia also attenuates their activities in vitro and in vivo.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki