FIND ARTICLE

New aspects of human hematopoietic cell transplant of hematopoietic

Hematopoietic stem cells ( KKM ) are able to renew the transplant patient's hematopoietic system . Renewal is preceded by their implantation ( called homing ) in the hematopoietic microenvironment of the bone marrow . Mechanisms regulating cell implantation in the bone marrow are therefore one of the issues on which they focus research hematologists clinical and experimental studies. Adhesion molecules are identified , proteolytic enzymes and chemotactic factors involved in cell engraftment after transplantation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki