FIND ARTICLE

The share of nuclear receptors in the induction of xenobiotic cytochrome P450

Heterodimeric nuclear receptors: constitutive androstane receptor (CAR), pregnane X receptor and the steroid and xenobiotic receptor (PXR / SXR) are associated with many non-specific ligands, such as endogenous and exogenous toxic metabolites of xenobiotics. After activation, ligand receptors are able to induce gene expression, and stimulation of the cytochromes P450.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki