FIND ARTICLE

PI (4,5) P2, a unique lipid cell membrane: a variety of features and a multitude of effector proteins

Phosphatidylinositol -4 ,5- bisphosphate [ PI ( 4,5) P2 ] is a lipid contained primarily in the inner layer of the cell membrane . Lipid controls the activity of the selected channels and membrane pumps , and modulates the activity of multiple proteins podbłonowych , including actin cytoskeletal proteins . The hydrolysis and phosphorylation of PI ( 4,5) P2 generated second-order three relays : IP3 , DAG , and PI ( 3,4,5) P3.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki