FIND ARTICLE

Analysis of the growth hormone gene expression in bovine embryos

Early embryonic development is controlled by the genome of both maternal and embryonic . Oocyte maturation , fertilization and the first cleavage divisions characterized by a lack of effective transcription , hence these processes are completely controlled by the factors of maternal origin . Persistence of maternal transcripts depends on the length of the poly (A ), which may be lengthening or shortening . Starting embryonic genome is species-specific and occurs after several cleavage divisions . It connects with the gradual disappearance of maternal mRNA.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki