FIND ARTICLE

Genetic regulation of embryogenesis in plants

In the past few years a substantial progress in the identification of genes involved in the embryo development. These studies were based mainly on the analysis of mutant embryonic model plant? Arabidopsis thaliana. Of great importance in the study of the genetics of embryonic development are revealing mutations in the early stages of embryogenesis, especially those in which embryonic development is arrested at a specific stage. Analysis of such mutants allowed us to know and understand the mechanisms of genetic regulation of embryogenesis.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki