FIND ARTICLE

THE ROLE OF TRIM RECEPTORS IN IMMUNITY

Recently, TRIM (tripartite motif-containing) proteins attrackted much attention. These receptors constitute a large family of proteins involved in an innate immunity and in a broad range of biological processes. Their universality is conditioned by their diversity, differences in tissue expression and cell localization. TRIMs have been classified into 9 families C-I to C-IX, and additionally C-X and CXI have been described recently. Numbers of TRIMPs vary in different animal species.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki