FIND ARTICLE

Current views on the impact of reactive oxygen species on sperm functions in mammals

In the present article discusses the origin of reactive oxygen species in the semen of mammals and pathways to generate these metabolites. Also characterized briefly antioxidant enzyme systems of semen. Presents current views on the positive participation of reactive oxygen species in the process of fertilization and the toxic effects of oxidative stress on the structure and biological function of mammalian sperm.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki