FIND ARTICLE

REACTIVE OXYGEN SPECIES IN PLANT CELLS AND ANTIOXIDATIVE DEFENSE SYSTEMS

All organisms are exposed to reactive oxygen species such as hydrogen peroxide (H2O2), superoxide anion (O2· –) and hydroxyl radical (·OH) as unavoidable products of oxidative metabolism. Many biotic and abiotic factors such as: pathogens, air pollutants, salts, xenobiotic, heavy metals, UV radiation initiate ROS formation. The main sites of ROS formation in plant cells are chloroplasts, peroxisomes and mitochondria. ROS can cause wide-ranging damage to many macromolecules including proteins, lipids and nucleic acids, eventually leading to cell death.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki