FIND ARTICLE

THE ROLE OF STEM CELLS IN THE PROCESS OF ENDOGENIC REGERATION OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM BASED ON SELECTED VASCULAR DISEASES

Central nervous system (CNS) is seen as crucial in the organism and plays critical role in regulation and decision making processes on multisystem and behavioral level. The variety of diseases affecting CNS, and lack of effective therapy raises a question of chance of maintenance or recovery of the nervous function within the organism own forces. The presence of heterogenic population of stem (SCs) and progenitor cells in various regions of the retina and brain is well documented.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki