FIND ARTICLE

Plant signal peptides

Previously known plant signal peptides (SCR CLAVATA3, fitosulfokina-a, systemin, ENOD40) are involved in the transmission of information between cells or organs. SCR polypeptide is recognized by the pollen ligand receptor complex epidermal nevus cells apophysary. The effect of pollen recognition response is the activation of the signaling pathway regulating the effector mechanism responsible for the hydration of pollen grains. CLAVATA3 is a small secreted polypeptide involved in the transfer of information between separate compartments phones shoot apical meristem.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki