FIND ARTICLE

Chromosomes in plants Holokinetic

This article applies chromosomes holokinetycznych ( holocentrycznych ) plants. Chromosomes are kinetochore diffusion Holokinetic extending the entire length of chromatids . With this structure, the kinetochore Holokinetic chromosomes may be fused (full or partial symploidalność ) or fragmentation (partial or complete agmatoploidalność ) without negative effects on mitosis .

Triiodothyronine and its nuclear receptors in cancer

According to the generally accepted principles , it is believed that the gene and its protein product may be involved in tumorigenesis , tumor tissue if is detectable chromosomal abnormalities and / or mutation of this gene , and the expression and function of the gene encoded proteins are significantly disorder . It appears that the receptors triiodothyronine (TR) is one of these proteins. This hypothesis is supported by four facts .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki