FIND ARTICLE

STRIGOLACTONES – NEW CANDIDATES FOR PLANT HORMONES

Strigolactones, are the new regulators of plant growth and development. The first information about strigolactones came from experiments verifying the interactions between host plants and parasites of the Orobanchaceae family. In these interactions some substances from root exudates play critical role in the induction of parasitic plants seed germination. Isolation and identification of new representatives of these substances revealed their similar chemical structure containing the lactone group.

10.00zł

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki