FIND ARTICLE

Neuronal calcium sensors

Calcium ions are one of the key mediators in the cell. Their action takes place, inter alia, through the calcium-binding proteins. Among the calcium-binding proteins are a growing number of discovered in the past ten years, protein motif "EF-hand" which form the so-called family. Sensors neuronal calcium (NCS, Neuronal Calcium Sensors). It belong to, inter alia: rekoweryny, frekweniny protein GCAP, VILIP protein. Their common feature is the presence of a characteristic structure and in certain nerve cells, which suggests that there remain a precise function.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki