FIND ARTICLE

MECHANISMS OF RNA DEGRADATION IN YEAST AND MAMMALIAN CELLS

RNA degradation in yeast and mammalian cells take place in cytoplasm, nucleus and mitochondria. Degradation of transcripts with a premature termination codon or without stop codon results in repression of aberrant protein synthesis. The mRNA decay pathway, which degrades mRNAs containing a stem-loop structure has been discovered and characterized in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Eukaryotic transcripts with AU-rich elements in their 3'-untranslated region have a very short half-life. These elements regulate mRNA level in cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki