FIND ARTICLE

SONIC HEDGEHOG – A MORPHOGEN WITH THERAPEUTIC IMPORTANCE

A development of contemporary methods of therapy as gene therapy is directly based on a search of genes that encode therapeutic proteins. Angiogenic gene therapy takes advantage of genes encoding proangio- genic factors. It is described that embryonic sonic hedgehog protein is a strong stimulator of neovascularization. Sonic hedgehog is implicated in the regulation of central nervous system polarity and differentiation of various organs.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki