FIND ARTICLE

Mechanisms and applications of induction of apoptosis in cancer therapy TRAIL

TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand) is a newly discovered cytokine able to induce apoptosis in tumor cells with a low toxicity to normal cells. TRAIL can induce apoptosis as a soluble trimeric molecule or as a ligand bound to the surface of effector cells. TRAIL induces apoptosis by binding to their receptors on the cell surface (TRAIL-R1 and TRAIL-R2). Three other receptors for TRAIL (TRAIL-R3, TRAIL-R4 and OPG) are receptors that anchor ligation not to induce apoptosis. Of the cell lines tested, 60% of the tumor cells are sensitive to TRAIL-induced apoptosis.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki