FIND ARTICLE

THE VARIETY OF THE GLUCOSE TRANSPORTERS

Glucose serves as a main energy source for the majority of human cells. It is ingested with food, absorbed in the digestive tract and transported via blood to supply the whole body. Facilitated passive intracellular glucose transport is mediated by GLUT (glucose transporters) proteins while SGLT (sodiumglucose transport) proteins participate in its active transport. GLUT and SGLT expression is tissuedependent and influenced by its role in carbohydrates metabolism.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki