FIND ARTICLE

Autophagy - an important phenomenon of immune

The work concerns an important biological process , which is autophagy - phylogenetically old and conservative mechanism , whose role combines , among others, elimination of damaged and (or ) of the cell used in order to prevent the complete degradation . The process of autophagy , being one of the four basic mechanisms of cell death , requires the action of a number of genes and factors supporting . Within autophagy is distinguished by macroautophagy , mikroautofagię , specific autophagy and autophagy -dependent chaperones .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki