FIND ARTICLE

Fractal dimension in the morphology of tumors

In this paper we presented some aspects of current research on the possible application of new cancers in the study developed in recent years a branch of science ? fractal geometry . There are many definitions of a fractal . Developer of fractal geometry Mandelbrot this term geometric shapes found in nature ( different from the figures of Euclidean geometry ) . There are two types of fractals ? nonstochastic ( not found in nature ) and stochastic occurring widely in nature.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki