FIND ARTICLE

The differentiation of precursor cells isolated from adipose tissue - new possibilities for tissue engineering and cell therapy

The paper presents the most important aspects of the in vitro differentiation of precursor cells isolated from adipose tissue in a direction from the mesoderm, as well as endo-and ectoderm wide showing their potential to repair damaged tissues. Thanks to their characteristics, these cells may find use in tissue engineering and cell therapy.

ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF ADIPOSE TISSUE-DERIVED STEM CELLS

Main sources, isolation methods and culturing of multipotent adipose tissue-derived stem cells were described in the paper, considering distinet properties depending on isolation technique, source and time in the culture. Based on literature their molecular properties and surface markers presence were summarized.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki