FIND ARTICLE

Fractal analysis of cell shape

The shape of the cells of the nervous tissue is often very complicated, hence the need to use advanced mathematical methods for its description. One of these methods is derived from fractal geometry. This article presents the basic methods of calculating the fractal dimension of the cells and examples of its use. It describes four methods for calculating the fractal dimension: a method of dilation, box, compass and boxes of sand. These can be used to measure the space other tissue cells, blood vessels, cancer, and many other biological structures.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki