FIND ARTICLE

Functional analysis of genes

The present article aims to present the current state of knowledge on methods for the functional characterization of genes. Progress in the analysis of gene expression in cells or tissues of whole is indisputable and contributes to increased understanding of the role of individual genes. The use of traditional methods of functional analysis of genes, such as the method of prediction by homology, the method of inactivation, and increased expression of genes is increasingly being replaced by a strongly enhanced tools on bioinformatics analysis of microarrays and DNA chips.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki