FIND ARTICLE

BONE MARROW DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS AND AGING

Mesenchymal stem cells (MSC) are considered to be a promising tool for cellular transplantations. This population of cells can find potential applications in multiple clinical disorders as a stimulant for regeneration and/or an immuno-modulator for the treated tissue. As adult stem cells, MSC allow performance of autologous transplantations. Therefore, it is crucial to understand the relationships between ageing and properties of this cell population.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki