FIND ARTICLE

Recent advances in cryopreservation of mammalian oocytes and prospects for their use in human and veterinary medicine

Very broad potential application of cryopreserved oocytes in medicine (treatment of infertility , oocyte donation , etc.) , in veterinary medicine and animal husbandry (extension of genetic potential of females ) , ecology (creation of banks oocytes animal species threatened with extinction) and finally in doświadczalnictwie (eg the use of oocytes or cytoplastów cloning ) have until recently been restricted to the limited efficacy of cryopreservation methods .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki