FIND ARTICLE

MOLECULAR BASIS OF REPLICATION AND ENDOREDUPLICATION

Formation of cells with a duplicated genome may be a consequence of endomitosis, incomplete mitosis or endoreduplication. During endoreduplication, nuclear DNA is replicated without entering mitosis. In mammals it gives rise to trophoblast cells with extra copies of the genomic DNA, but in the animal world endoreduplication is the most widespread in insects. Multiple rounds of endoreduplication cycles produce cells with nuclei with 8C, 16C, 32C (etc.) DNA contents. To make it happen, cells must escape the mechanisms that prevent another round of replication.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki