FIND ARTICLE

Molecular mechanisms of action of cytokinins

Cytokinins are plant hormones that stimulate the division and differentiation of cells. In the last decade , genetic and molecular analysis of mutants has provided a valuable contribution to the understanding of the molecular mechanism of action of this class of hormones. In this paper summarizes the results of research to know the ingredients and the principles of perception and functioning of the cytokinin signal transduction pathway in a plant cell .

Molecular mechanisms of action of cytokinins

Cytokinins are plant hormones that stimulate the division and differentiation of cells. In the last decade , genetic and molecular analysis of mutants has provided a valuable contribution to the understanding of the molecular mechanism of action of this class of hormones. In this paper summarizes the results of research to know the ingredients and the principles of perception and functioning of the cytokinin signal transduction pathway in a plant cell .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki