FIND ARTICLE

KISSPEPTIN A NOVEL PEPTIDE IN REPRODUCTION

Since kisspeptin appeared on the stage of endocrinology of reproduction in 2003, its role as a key trigger of the complex aspects of reproduction and especially of the stimulation of gonadotrophin releasing hormone/luteinising hormone in females, was progressively explored and documented. The family of peptides called kisspeptins are products of KiSS-1 gene and are able to bind and activate GRR54 receptor. The role of KiSS-1/GPR54 ligand-receptor system working generally in the hypothalamus, was described in many species of both sexes including humans.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki