FIND ARTICLE

THE ROLE OF FIBRINOGEN-LIKE DOMAINS IN DIFFERENTIATION AND MIGRATION OF NEOPLASTIC CELLS

C-terminals of amino acid sequences that are homological to fibrinogen chains, together belong to family of FRED domains. FRED domains are engaged in protein protein interactions, like in fibrinogen and angiopoietins or bind carbohydrate, like in mammal ficolins. FRED domain spread between mentioned proteins by gen duplications and exon shuffling during evolution of multicellular animals. There are 24 genes in human DNA in which characteristic for FRED sequence is coded. Functions of many products of 24 genes still are not known.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki