FIND ARTICLE

Reflections on biomedicine

The state of medical biotechnology in Europe in 1999, summarizes publications relevant to the 20-year-old international cooperation. European Federation of Biotechnology (EFB) has achievements in many fields of knowledge, especially in medicine. Modern genetic engineering is to be used for biomedical research successfully integrated biopharmaceutical therapy for the purpose of genomic nucleotide sequences from the protein sequence.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki