FIND ARTICLE

INDUCTION OF IMMUNOLOGICAL TOLERANCE IN VASCULARIZED ORGAN TRANSPLANTATION

Achieving immunological tolerance is an important goal in the effort to reduce long-term morbidity and mortality in organ transplant recipients. The establishment of mixed chimerism through the transplantation of donor bone marrow cells is an experimental approach for tolerance induction with clinical potential. Permanent, robust donor-specific tolerance has been reliably achieved in various animals models of mixed chimerism.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki