FIND ARTICLE

GENETIC POLYMORPHISM OF THE ESTROGEN BIOSYNTHESIS PATHWAY KEY ENZYMES IN WOMEN

Endogenous estrogens play an important role in women's organism: they control menstrual cycle through the influence on foliculogenesis, ovary's steroidogenesis and growth, and endometrium transformations. But their role is not only confined to ovaries and testis action. Number of researches report about systemic role of these hormones in women. They are involved in lipids and carbohydrates metabolism, bone mineralization, vascular functions. Estrogens are synthesized not only in gonads, but also in adipose cells, bones, brain, vasculature and adrenal cortex.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki