FIND ARTICLE

Peryferyczny benzodiazepine receptor

Benzodiazepines are a class of drugs acting sedative , hypnotic and anticonvulsant . The therapeutic potential of the GABAA receptor mediated located in the central nervous system. Benzodiazepine binding site called the peripheral benzodiazepine receptor ( PRB ) were also identified outside of the central nervous system, adrenal glands, heart , kidney, ovaries or testes but also in glial cells of the brain. The PRB includes protein receptor pk18 found in the outer mitochondrial membrane and possibly channel VDAC ( Ang voltage dependent anion channel ), and adenine nucleotide translocase .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki