FIND ARTICLE

TRANSGLUTAMINASES AND THEIR BIOLOGICAL ROLE

Oligomeric and polymeric protein associations often involve purely secondary chemical forces that is, hydrogen bonds, ionic bonds and van der Waals forces. Protein assembly and disassembly can also be regulated by post-translational modifications, such as phosphorylation or dephosphorylation, even in these cases the subunits are not linked covalently. The first transglutaminase enzyme (TGase, EC 2.3.2.13) was recognised on the basis of its ability to catalyse the covalent incorporation of amine into proteins.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki